מלגת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  סמואל וילנר
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהסמואל וילנר
  צבי מירקין
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהצבי מירקין
  היסטוריה של חיל הים הרוסי
  אהוד גונן
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהאהוד גונן
  כלכלה פוליטית בינלאומית, השקעות זרות ישירות (FDI) ומסחר בינלאומי תחת יוזמת דרך המשי הימית הסינית (BRI).
  יצחק ביליה
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהיצחק ביליה
  ביחסים בין־לאומיים בתוכנית לביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית
  מארק שיפטון
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהמארק שיפטון
  השפעות של זיהום רעש אנתרופוגני על המערכת האקולוגית הימית והביטחון הימי
  יוסי חייט
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהיוסי חייט
  נושא מחקר: באילו תנאים משפיעה מעורבות בינלאומית על עצימותו של עימות בעצימות נמוכה
  סמיון פולינוב
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהסמיון פולינוב
  מיפוי ימי ושינויי אקלים בים תיכון
  אליעזר רזינסקי
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהאליעזר רזינסקי
  נושא מחקר: השלכות חברתיות ומדיניות של "נרטיב אסטרטגי" בסכסוכים מתמשכים.
  אלכסנדר טבצ'ניק
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהאלכסנדר טבצ'ניק
  נושא המחקר: Russia's involvement in the Middle East
  ליאור ברוקר
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהליאור ברוקר
  נושא המחקר: יציבות מסדרונות יבשתיים.
  לילך גרינפילד-יונה
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהלילך גרינפילד-יונה
  נושא המחקר: זהות, שייכות והכלה בקרב ילדי צד"ל שהוריהם היגרו לישראל, מחקר אתנוגרפי
  אופיר כפרי
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהאופיר כפרי
  נושא המחקר: עוסק ברגולציה ובמו"פ תשתיות טכנולוגיות קריטיות בין־לאומיות.
  עידו גלעד
  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהעידו גלעד
  נוכחת הצי הרוסי במזרח הים התיכון

  מלגת ארנון סופר והפקולטה למדעי החברה

  אודי בן מוחה
  מלגאי של ארנון סופר והפקולטה למדעי החברהאודי בן מוחה
  נושא נחקר: תמסורת אסטרטגית המפגש שבין יציבות קואליציה- צבאית וסדר- אזורי.
  קובי ברדה
  מלגאי של ארנון סופר והפקולטה למדעי החברהקובי ברדה
  נושא המחקר: על הקמתה והשפעתה של התנועה השורשית אוונגליסטית שיצר הכומר גרי פלוול לתמיכה בישראל באמצעות הקונגרס האמריקאי.
  גל דור
  מלגאי של ארנון סופר והפקולטה למדעי החברהגל דור
  נושא המחקר: התהליכים הקוגניטיביים של מקבלי החלטות ברמה המדינית והצבאית כאשר יש איום על משאבים לאומיים ומשווה בין מצב בו האיום הוא קונבנציונלי לעומת מצב בו האיום הינו איום-סייבר.
  שולמית נוסבאום
  מלגאית של ארנון סופר והפקולטה למדעי החברהשולמית נוסבאום
  נושא המחקר: The fate of agrochemicals in a Mediterranean agricultural basin
  שרון מצקין
  מלגאי של ארנון סופר והפקולטה למדעי החברהשרון מצקין
  נושא מחקר: MAPPING CYBERTERRORISM: PSYCHOLOGICAL REACTIONS TO STRATEGIC VULNERABILITIES IN THE CYBER DOMAIN