נתיבי שַׁיטִ בעידן הגלובליזציה: שינויים, קיצורי דרך, תוספות וחלופות
  העוצמה הימית של אתונה במלחמות הפלופונסיות: 431-403 לפסה"נ
  mercenaries, UK Military and Private Armies in the Middle East
  שינויי אקלים באזור הארקטי של רוסיה
  בסיסים זרים במזרח התיכון
  הובלת החיטה בתקופה הרומית
  מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה
  עלייה בגובה פני הים – האומנם? נייר עמדה מיכה קליין
  חופש השיט במצרי טיראן
  אסטרטגיה במלחמות הימיות של פרס ויוון
  על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה
  הזכות והניסיון להשפיע בתקופה סוערת
  טורקיה המשתנה: נקודת מבט גאוגרפית
  מיפוי מחלוקות מרחביות וסביבתיות מרכזיות בין נמל–עיר בחיפה
  האם היה הורדוס אסטרטג ימי
  התמודדות הצד הנחות במערכה ימית אסימטרית
  ערב הסעודית 2016 ניתוח גאואסטרטגי
  בין ייהוד לאיבוד הגליל
  תוכנית מצודות הספר 2016
  עשור להקמת הצוות להכחשת הדמוגרפיה הפלסטינית
  אתגרי ישראל 2016
  החקלאות 2015
  מקום לזיכרון
  אילו הייתי רץ להנהיג את ישראל ב-2015
  תת קרקע, נקודת מבט גאואסטרטגית
  מצרים 2014, ניתוח גאואסטרטגי
  פיתוח בסביבה ימית
  דילמת המודיעין המשטרתי
  ירדן הממלכה ההאשמית, מדינת חיץ על סף משבר
  האופציה הימית השדרה הכחולה
  איים מלאכותיים בחופי ישראל
  שינוע צהל בעיתות חירום
  החקלאות אבן יסוד בביטחונה של ישראל 2013
  האיום הסיני: ריאלי או מדומה?
  גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון
  סוריה 2012
  החברה החרדית בישראל
  יחידה אווירית לאומית - מכפיל כוח לעורף הלאומי
  ההתנגדות לוועדות הקבלה