פרס חייקין - זוכי עבר

  ד"ר דפנה ריצ'מונד ברק זכתה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2019

  • על ספרה Underground Warfare

   

  ד"ר צ'ק פרייליך זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2019

  • על ספרו Israel National Security, A New Strategy for an Era of Change

   

  ד"ר צ'ק פרייליך זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2019

  • על ספרו Israel National Security, A New Strategy for an Era of Change

   

  פרופ' מתי שטיינברג, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2017

  • על ספרו: In Search of Modern Palestinian Nationhood

   

  ד"ר עופר ישראלי, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2017

  • על ספרו: תיאוריה של המלחמה: יציבות המערכת ותפוקות טריטוריאליות

   

  ד"ר דגנית פייקובסקי, זכתה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2016

  • על ספרה: The Power of the space club

   

  פרופ' אלון טל, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2016

  • על ספרו: והארץ מלאה – התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

   

  ד"ר משה אלעד, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2014

  • על ספרו: סוגיות הליבה בסכסוך הישראלי פלסטיני

   

  ד"ר רונית מרזן, זכתה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2014

  • על עבודת הדוקטורט: שימוש בדת על ידי חג' אמין אל חוסיני ויאסר עראפת לקידום מטרות פוליטיות ולאומיות בתהליך בינוי של האומה הפלסטינית - ניתוח משווה

   

  ד"ר ישי פרס, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2013

  • על ספרו: Nasser's Gamble

   

  פרופ' יצחק רייטר, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2012

  • על ספרו: מקום-מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות המאבק על הנוף הסמלי והפיזי

   

  ד"ר רפאל רודניק, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2012

  • על עבודת הדוקטורט: פרדוקס הא-סימטריה: עימותים מזוינים, משפט בין-לאומי ועקרון ההדדיות בעידן הגלובליזציה

   

  פרופ' יוסף הלר, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2011

  • על ספרו: ישראל והמלחמה הקרה – ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים

   

  ד"ר רון שלייפר, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2010

  • על ספרו: לוחמה פסיכולוגית

   

  ד"ר מיכה בר, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2009

  • על ספרו: בקרת נשק וביטחון לאומי

   

  פרופ' און וינקלר, זכה בפרס חייקין לעבודת מחקר מצטיינת לשנת 2008

  • על ספרו: Arab Political Demography
  © COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY David Shirshov