פרס חייקין - זוכי עבר

  ד"ר אהד לסלוי זכה בפרס חייקין לשנת תשפ"ב - 2022

  • על ספרו: מבצע חומת מגן: מהכלה להכרעה

  ד"ר עדי שורץ וד"ר עינת וילף זכו לציון לשבח לשנת תשפ"ב - 2022

  • על ספרם: The War of Return: How Western Indulgence of the Palestinian Dream has Obstructed the Path to Peace

  ד"ר דן שיפטן זכה בפרס חייקין לשנת תשפ"א - 2021

  • על ספרו: היעדים הלאומיים של ישראל: פרספקטיבה כוללת

  פרופ' חגי ארליך זכה בפרס חייקין לשנת תשפ"א - 2021

  • על ספרו: ים סוף, הים העצוב

  יוסף אלפר זכה בפרס חייקין לשנת תש"ף - 2020

  • על ספרו: Winners and Losers in the 'Arab Spring

  פרופ' אורי ביאלר זכה בפרס חייקין לשנת תש"ף - 2020

  • על ספרו: Israeli Foreign Policy, A People Shall Not Dwell Alone

  ד"ר דפנה ריצ'מונד ברק זכתה בפרס חייקין לשנת תשע"ט - 2019

  • על ספרה Underground Warfare

  ד"ר צ'ק פרייליך זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ט - 2019

  • על ספרו: Israel National Security, A New Strategy for an Era of Change

  פרופ' מתי שטיינברג, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ז - 2017

  • על ספרו: In Search of Modern Palestinian Nationhood

  ד"ר עופר ישראלי, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ז - 2017

  • על ספרו: תיאוריה של המלחמה: יציבות המערכת ותפוקות טריטוריאליות

  ד"ר דגנית פייקובסקי, זכתה בפרס חייקין לשנת תשע"ו - 2016

  • על ספרה: The Power of the space club

  פרופ' אלון טל, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ו -  2016

  • על ספרו: והארץ מלאה – התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

  ד"ר משה אלעד, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ד - 2014

  • על ספרו: סוגיות הליבה בסכסוך הישראלי פלסטיני

  ד"ר רונית מרזן, זכתה בפרס חייקין לשנת תשע"ד - 2014

  • על עבודת הדוקטורט: שימוש בדת על ידי חג' אמין אל חוסיני ויאסר עראפת לקידום מטרות פוליטיות ולאומיות בתהליך בינוי של האומה הפלסטינית - ניתוח משווה

  ד"ר ישי פרס, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ג - 2013

  • על ספרו: Nasser's Gamble

  פרופ' יצחק רייטר, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ב - 2012

  • על ספרו: מקום-מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות המאבק על הנוף הסמלי והפיזי

  ד"ר רפאל רודניק, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"ב - 2012

  • על עבודת הדוקטורט: פרדוקס הא-סימטריה: עימותים מזוינים, משפט בין-לאומי ועקרון ההדדיות בעידן הגלובליזציה

  פרופ' יוסף הלר, זכה בפרס חייקין לשנת תשע"א - 2011

  • על ספרו: ישראל והמלחמה הקרה – ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים

  ד"ר רון שלייפר, זכה בפרס חייקין לשנת תש"ע - 2010

  • על ספרו: לוחמה פסיכולוגית

  ד"ר מיכה בר, זכה בפרס חייקין לשנת תשס"ט - 2009

  • על ספרו: בקרת נשק וביטחון לאומי

  פרופ' און וינקלר, זכה בפרס חייקין לשנת תשס"ח - 2008

  • על ספרו: Arab Political Demography