צוות הקתדרה

  Image
  ראש קתדרת חייקין
  פרופ' שאול חורב
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  סגן ראש קתדרת חייקין
  ד"ר בני בן ארי
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  עמיתת מחקר
  ד"ר מורן זגה
  טלפון: 04-8240185 | משרד: 2306 מגדל אשכול
  Image
  מנהלת אדמיניסטרטיבית
  זהבית מאיר סלמן
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  עוזרת מחקר
  לילך ברק
  טלפון: 04-8240185 | משרד: 2306 מגדל אשכול
  Image
  גרפיקאית
  נוגה יוסלביץ
  טלפון: 04-8240028 | בניין רבין חדר 8002
  © COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY David Shirshov