צוות הקתדרה

  Image
  ראש קתדרת חייקין
  פרופ' שאול חורב
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  סגן ראש קתדרת חייקין
  ד"ר בני בן ארי
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  עמית מחקר ומתאם אקדמי
  ד"ר זיו רובינוביץ
   
  Image
  מנהלת אדמיניסטרטיבית
  זהבית מאיר סלמן
  טלפון: 04-8288757 | בניין אשכול חדר 250
  Image
  עורכת פרסומים וגרפיקה
  נוגה יוסלביץ
  טלפון: 04-8240028 | בניין רבין חדר 8002