Benni

 ראש הקתדרה

טלפון: 04-8288361 (פנימי: 8361)

דוא''ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arnon

 פרופ' אמריטוס

  קורות חיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benni

 סגן ראש קתדרת חיייקין

Ziv

 עמית מחקר

 

דוא''ל: ziv.rubinovitz@gmail.com

yaari

עמית מחקר
  קורות חיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maoz

עמית מחקר ואיש הקשר של הקתדרה עם החוג לגיאוגרפיה
  קורות חיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ronit

עמית מחקר
  קורות חיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

anton

עוזר מחקר
    קורות חיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

idan

 עמית מחקר

ד"ר עידן הוא גאוגרף פוליטי, שמחקרו הגאו-אסטרטגי מתמקד ברוסיה ובמזרח התיכון המורחב, כולל הקווקז ומרכז אסיה. מלמד בבית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי בהרצליה, וכן עמית מחקר בכיר לא תושב, ב"מכון מרכז אסיה - הקווקז ולימודי דרך המשי" בוושינגטון די.סי. קודם לפעילותו האקדמית שרת ד"ר עידן למעלה משלושים שנה במערכת הבטחון . במסגרת זו שרת כשבע שנים (1988- 1995) בנציגות הישראלית במוסקבה במהלך התפרקות ברית המועצות. בתקופה זו הוביל מבצעי פינוי של אוכלוסיה יהודית במהלך המלחמות האזוריות שהתנהלו במרכז אסיה והקווקז. היה חבר ב ”משלחת האינטרסים" למוסקבה עם חידוש הקשרים בין ישראל לברית המועצות ושותף לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם רוסיה וכינון יחסים דיפלומטיים עם המדינות החדשות בקווקז ומרכז אסיה.

noga

מנהלת פרסומים וגרפיקה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benni

 

טלפון: 04-8288757 (פנימי: 8757)

דוא''ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.