Background Image
Next Page  8 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 38 Previous Page
Page Background

7

החקלאות – אבן יסוד בביטחונה של ישראל

חקלאי ישראל, אני מצדיע לכם!

חקלאי ישראל מותקפים שוב ושוב על כך שהם כביכול בזבזני מים, מזהמי הארץ )בדשנים

ובמדבירים שבהם הם משתמשים(, על כך שהם עוצרים את הקבלנים מלהרוס את כל

הירוק שעדיין קיים בארצנו ועוד טענות סרק מרושעות ושקריות.

כדאי שנזכור כי בזכות חקלאי ישראל יש לנו סלטים טריים, חלב טרי וגבינות נהדרות

המגמדות גם את הצרפתיות, פירות וירקות רעננים במגוון ואיכות מעוררים השתאות.

יש לנו בזכותם מרחבים ירוקים וארץ יפה, ובבקשה, מי שמפקפקים בעניין, בדרך כלל

התקשורת התל-אביבית, הצפינו רק עד עמק יזרעאל או לעמקי הבקעה או רדו מדרום

לרמלה לאזורי השפלה... לטוסקנה הישראלית.

לא אגלה סוד אם אומר כי כל אזרח מוכן לשלם יותר בעבור דירה הפונה לשדה, לחורשה,

למטע שהוא ירוק ושקט ומלא חן, אבל רוב הציבור אינו מבין כי החקלאות בישראל איננה

דווקא כלכלה; להפך, הדבר האחרון שהחקלאות משמשת הוא היותה סקטור כלכלי.

. רוב חגי ישראל החשובים והאוכל המסורתי הקשור

תרבות של עם

חקלאות היא קודם כל

בהם סובבים סביב החקלאות במישרין ובעקיפין; מרבית השירים, הריקודים, הסיפורים

של פעם ושל היום, מה שאנו משמיעים לילדינו מגיל חצי שנה הם סיפורים וציורים

הקשורים בטבע ובחקלאות.

בין יישוב ליישוב ובתוך

סביבה, איכות חיים, חמצן ומרחבים ירוקים

חקלאות היא

יישובים, אף על פי שרק 2-5 אחוזים מתושבי ישראל הם חקלאים. החקלאים ורק הם

מעבדים את רוב שטחי הארץ שנותרו לנו אחרי שוויתרנו על שטחי אש, על גבעות

חשופות, על שמורות וגנים לאומיים, על שטח בנוי, על כבישים ושדות תעופה ועל אתרי

,

כלומר החקלאים ורק הם מעצבי הנוף הירוק הלא טבעי של ישראל

חפירות ארכאולוגיות.

– מה ששום

הם החוליה היחידה המקשרת עם לאדמתו

ואם לא שיבחתי די הרי אומר ש

ענף כלכלי אחר לא יכול לעשות, וראו בעידן הגלובליזציה את מאות ואלפי הצעירים

"המתגוררים" במטוסים או נעים בין עמק סיליקון אחד לשני וקשריהם לישראל הולכים

ומתמעטים.

חקלאות היא ביטחון!

והדבר הכי חשוב –