Background Image
Next Page  10 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 38 Previous Page
Page Background

9

החקלאות – אבן יסוד בביטחונה של ישראל

בעוד חיל האוויר היקר בחילות מגן על השמים ומשמש כזרוע הארוכה של צה"ל, החקלאי

ממלא תפקיד מרכזי בשמירת הארץ במישרין ובעקיפין על ידי פריסת יישוביו ושדותיו

המכסים את כל הארץ. שום יחידה צבאית, סיור, שוטר או איש ביטחון פנים לא ייתן

מענה לאחיזה ממשית בארץ אלא רק החקלאי. יתרה מזו, החקלאי יודע יותר מכל איש

ביטחון מי עבר בחלקתו, במטע שלו, מי ישן שם שלא ברשות, הוא יודע הראשון אם

מישהו החביא שם נשק, או חומרים גנובים או עשה בחלקתו מעשים פליליים אחרים.

החקלאים הם העיניים של המדינה יותר מכל יחידות המודיעין של צה"ל!

במקום ובגיזרה בה הם עובדים וחיים, שם ישנה ריבונות ישראלית וזה נכון גם בפריפריה.

במקום שעדיין אין התיישבות חקלאות/כפרים שם הגבולות פרוצים גם ב-3102. הבורים

שבחברתנו בכל הנוגע לביטחונה של ישראל, הציניקנים והחכמולוגים למיניהם – חשוב

שידעו שישראל אינה מדינה ככל המדינות ושאין חשש שמישהו ירצה לחמוד אותה. אין

אנו נמצאים בצרפת, אנחנו חיים במזרח התיכון, אזור שבו שולטים חוקים אחרים מאלה

שבאירופה. כאן אין ואקום, כאן אין מי שמייחס חשיבות לבעלות פורמלית על קרקע

ולזכויות האחר. אנו חיים באזור שתושביו אינם מכירים במדינתנו ולא בגלל הכיבוש,

ההתנחלויות, "עופרת יצוקה", עמוד ענן" ומחר "עמוד האש" או "עמוד הניצחון". יש

בישראל יותר מ-6.1 מיליון אזרחים שאינם מרגישים בנוח לחיות במדינה יהודית וציונית

והם רוצים בכל מחיר להופכה למדינת כל אזרחיה )אין זו פרשנות שלי, הם ביושר אומרים

זאת(. אין הם משלימים עם פריסה גאוגרפית של היהודים במרחבי הנגב בקעת הירדן

והגליל או בקו התפר בשרון ליד "המשולש הערבי הקטן". לכן, בניגוד לקורה בכל מקום

אחר בעולם, החקלאי היהודי הוא מכשיר חשוב ביותר במלחמת הקיום וההישרדות של

ישראל במרחב עוין ואלים זה ולא מהיום.

משום כך, כשם שאין מי שיערער על המחיר הגבוה של שעת טיסה במטוס קרב )000,03

דולר לשעה( ועל כך שמטוס אחד כזה או אחר עולה 001-051 מיליון דולר, כך אסור

להכניס שיקולים כלכליים שגויים מיסודם למחירי המים וליתר התשומות לחקלאי. מותר

לתת לחקלאי מים מותפלים – יהיה המחיר אשר יהיה – כי אין שווי לביטחון, ותושבי

המטרופולינים ישלמו או יסבסדו זאת. זה כדאי, זה רווחי, אין זו טובה שעושים לחקלאי,

זאת חובה והכרת תודה לחקלאי הישראלי.

יש לתת לחקלאים תמורה בעבור המוצר המגיע לשוק, תמורה בעבור היותו שומר על

ישראל ירוקה והכי חשוב – תמורה, בדיוק כמו לאיש צבא קבע – על כי הוא שומר