Background Image
Next Page  11 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 38 Previous Page
Page Background

10

ארנון סופר

על קיומה של ישראל היהודית. לכן חייבת הממשלה וחייב הציבור להצדיע לחקלאות

הישראלית ולהתחיל להתרגל שהיא קודם כל ביטחון, וברוח זו יש לפצותה.

אז כיצד נעריך כמה כסף מגיע לחקלאי בעבור העגבנייה, הבצל או החלב המגיעים

לשולחננו? את התשובה אני מוצא דווקא באירופה, יבשת זו שאין עליה איום קיומי

כשלנו. בשווייץ, לדוגמה, מפצים את החקלאי כמעט כמו את הבנקאי בציריך, משום שהוא

מגן על המדרונות מסחיפה, והוא הוא המייפה את הארץ שהיא כה מושכת תיירים. כך

הכנסתו צריכה להיות כשל עורך דין או בנקאי תל

בדיוק יש לפצות חקלאי ישראלי –

.

אביבי וקצת יותר

לסיום, יש לסייע למגזר החקלאי בכל דרך, וקודם כל לשנות את היחס אל החקלאים.

אישית, אני מבטיח לכם חקלאי ישראל הציונים, כי אסייע לכם בכל פורום ציבורי,

ממלכתי-אזרחי או צבאי להביא עובדות פשוטות אלו שהבאתי לידיעת הציבור כולו, כדי

שתמשיכו במלאכת הקודש שלכם, ההולכת ונעשית חשובה מיום ליום לנוכח שורה של

תהליכים גורליים המאיימים על ביתנו הציוני בישראל.

נהדוף כל גישה הרואה בענף זה ענף כלכלי ולא ביטחוני, ונדרוש לפצותכם רק על פי אמת

מידה זו. הסופר והאיכר משה סמילנסקי, איש המושבה רחובות, קבע כבר לפני שנים, וצר

אם חקלאות

לי שעלי לחזור ולהזכיר משפט זה שוב ושוב למנהיגי ישראל בשנת 3102:

.

כאן – מולדת כאן

הערה חשובה אישית – אינני חקלאי, לא היו לי קרקעות,אין לי קרקעות שנתתי לקבלן,

אין לי עיסקה עם שום גוף חקלאי כזה או אחר, אף אדם לא שילם לי להיות לוביסט של

הענף, יש לי רק מדינה אחת ואני מכירה היטב והיא בסכנה נוראה.

ארנון סופר

ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, 90.01.42

)מעודכן ליולי 3102(