מחלוקת בים סין הדרומי: פסק הדין, ולאחריו?

    ביום 12 יולי 2016פסק בית הדין הבין לאומי בהאג בנושא הסהכסוך המתמשך בים סין הדרומי בין הפיליפינים וסין, "שלח את סין לפינה" במצב של "אבדן פנים" והשאיר בפני ממשלתה שתי אפשרויות: לדבוק בעמדתה ולהתעלם מהחוק הבינלאומי או להגיע לפתרון מקובל. הפסיקה התקבלה (בתלונה שהגישה ממשלת הפיליפינים ב-22 ינואר 2013 בנושא הפרת ריבונותה על ידי סין באיזור הכלכלי הבלעדי - EEZ), כהחלטה בפה אחד של כל חמשת חברי בית הדין, והמבוססת כולה על אמנת האומותהמאוחדות לחוק הים 1982, ושללה לחלוטין את תביעתה של סין...

    להכיר בשליטתה ורבונותה במרבית השטח, האיים והשרטונות בים סין הדרומי. תביעת סין הייתה כולה מבוססת על "זכויות היסטוריות"  ו"קו תשעת המקפים". סין שלא שיתפה פעולה בדיונים בכל צורה שהיא, דחתה מיידית את הפסיקה, והודיעה שוב שאינה מכירה כלל בסמכות בית הדין

    למאמר המלא