רונית מרזן

  ד"ר רונית מרזן

  עמיתת מחקר

  אוניברסיטת חיפה

  r.marzan1959@gmail.com

  זה הזמן של האימהות הערביות

  זה הזמן של האימהות הערביות

  7 אוקטובר 2021

  המשפחה בחברה הערבית נחשבת לסוכנת החִברות המרכזית, והיא חשובה יותר מהאינדיבידואל ומשפיעה יותר מהמדינה. המחויבות והנאמנות של הפרט היא קודם כול למשפחה ורק אחר כך למדינה ולחברה. מתוך הבנת חלוקת התפקידים הזאת במשפחה הפטריארכלית, והבנת מעמדה החשוב של האם הערבייה בעיני ילדיה, הכבוד הגדול שהם חשים כלפיה והפחד מפגיעה בכבודה, צריך לרתום את האימהות והסבתות הערביות למאבק באלימות.