קובי ברדה

  קובי ברדה

  מלגאי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וחוקר פוליטיקה אמריקאית

  ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט

  barda@mishpat.ac.il

  הממד החברתי כגורם מרכזי בסדר העולמי החדש

  הממד החברתי כגורם מרכזי בסדר העולמי החדש

  28 יוני 2022

  ב-24 ב יוני 2022 החליט בית המשפט העליון של ארצות הברית בפסק הדין HEALTH S’WOMEN JACKSON
  ORGANIZATION. Vs DOBBS להפוך את ההחלטה שהתקבלה בשנת 1973 בפסק הדין Wade v Roe ,ו קבע כי
  זכות האישה על גופה אינה מתפרשת מאליה מן החוקה האמריקאית והיא תוחזר מעתה לשיקול- דעתם של מחוקקי
  המדינות או ל קונגרס, כדי לקבוע בעניין זה מסלול שאינו משמש פרשנות נגזרת מן החוקה.