ד

  ד"ר מורן זגה

  עמיתת מחקר

  אוניברסיטת חיפה

  moran82@gmail.com

  קובי ברדה

  קובי ברדה

  מלגאי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וחוקר פוליטיקה אמריקאית

  ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט

  barda@mishpat.ac.il

  Image

  הממד הפרסונלי ביחסים בין ערב הסעודית וארצות הברית

  25 אוקטובר 2022

  בשבועות האחרונים טיפס המתח בין ארצות הברית לערב הסעודית לשיאים חדשים, אחרי עשורים רבים של תלות הדדית, שלא לומר קשר גורדי בין שתי המדינות. לאורך השנים, היחסים הללו ידעו עליות ומורדות, כאשר המאפיין העיקרי בשינויים אלה היה הממד הפרסונלי, כלומר דמות המנהיג וטיב הקשר האישי בין מנהיגי המדינות.