ד

  ד"ר זיו רובינוביץ

  מדיניות החוץ והביטחון של ארה"ב במזה"ת

  מתאם אקדמי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  zrubinovi@staff.haifa.ac.il

  הסכמי קמפ דיוויד: שיעורים למשא ומתן ומשמעויות גאואסטרטגיות

  הסכמי קמפ דיוויד: שיעורים למשא ומתן ומשמעויות גאואסטרטגיות

  ד"ר זיו רובינוביץ, מתאם אקדמי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  18 ספטמבר 2022

  הסכמי קמפ דיוויד שנחתמו ב־17 בספטמבר 1978 היו הבסיס להסכם השלום עם מצרים שנחתם כעבור חצי שנה. ההסכמים היו תקדימיים בשני היבטים: הם קבעו מסגרת להסכם השלום הראשון בין ישראל ומדינה ערבית, שכלל נסיגה מלאה מהשטח שישראל כבשה מידי אותה מדינה, והם כללו הכרה ישראלית ב"זכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני" ומחויבות ישראלית לפתרון קבע של הסוגיה הפלסטינית.