אליעזר (טושקה) ריז'נסקי

  אליעזר (טושקה) ריז'נסקי

  מלגאי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  נושא מחקר: השלכות חברתיות ומדיניות של "נרטיב אסטרטגי" בסכסוכים מתמשכים.

  Image

  "נרטיב אסטרטגי" בסכסוכים מתמשכים

   

  09 פברואר 2023

  אירועים משבריים בסכסוכים מתמשכים הם טריגר להעצמת הפרמטרים הפסיכו־חברתיים ולאחר האירוע הסכסוך מתבסס או מתקבע בתודעה הציבורית כך קשה לחברה שנמצאת בסכסוך לצאת ממנו למשא ומתן לשלום ולתהליך של פיוס. נבדקו שני מקרי בוחן שהדמיון בהם רב על המפריד, הסכסוך ההודי–פקיסטני והסכסוך הישראלי–ערבי (פלסטיני).