ד"ר זיו רובינוביץ

  Moran

   

   

   

   

   

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  השכלה

  עבודת הדוקטורט של ד"ר זיו רובינוביץ נכתבה בנושא: כוח הבלימה של היבשה: ההיגיון הגאופוליטי של מדיניות השימוש בכוח של ארצות הברית בזירה הבינלאומית מאז 1898 בהנחיית פרופ' בנימין מילר. אוניברסיטת חיפה.

   

  תחומי עניין

  • מדיניות החוץ של ארה"ב
  • גאופוליטיקה
  • מדיניות החוץ של ישראל, בדגש על תהליכי שלום
  • יחסי ארה"ב-ישראל

   

  פרסומים נבחרים

  • Menachem Begin and the Israel-Egypt Peace Process: Between Ideology and Political Realism, co-authored with Prof. Gerand Steinberg (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2019)
  • "Crude Peace: The Role of Oil Trade in the Israeli-Egyptian Peace Negotiations", International Studies Quarterly 62, no. 2 (2018): 371-382, co-authored with Dr. Elai Rettig
  • "Blue and White 'Black September': Israel's Role in the Jordan Crisis of 1970", International History Review 32, no. 4 (2010): 687-706
  • "The Rise of the Others: Can the US Stay on Top?" In Aharon Klieman (ed.), Great Powers and Geopolitics: International Affairs in a Rebalancing World (Cham, Switzerland: Springer, 2015), pp. 31-64.