קובי ברדה

  קובי ברדה

  מלגאי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וחוקר פוליטיקה אמריקאית

  ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט

  barda@mishpat.ac.il

  על המהפך האסטרטגי של שדולת איפא

  על המהפך האסטרטגי של שדולת איפא"ק

  11 במאי 2022

  מערכת הבחירות הראשונה בעידן החדש של איפא"ק אינה יכולה לסמן עדיין אם הדרך אשר בה בחרה השדולה היא נכונה והכרחית לפוליטיקה האמריקאית העכשווית ולדימויה של ישראל בדעת הקהל. הצלחה של המהלך תהיה אם אכן הכסף שיוזרם ישירות על ידי איפא"ק, יתורגם במערכות הבחירות הבאות לחזרתה של ישראל למרכזיות השיח בתוך המפלגה הדמוקרטית, מתוך ההבנה כי ישנו תג מחיר (כלכלי) למי שבוחר לפעול כנגד ישראל, ברוח השיח הקיים כיום בקרב הרשתות החברתיות וחברי הקונגרס הצעירים יותר.