אודי בן־מוחה

  אודי בן־מוחה

  דוקטורנט בבית הספר למדעי-המדינה, המחלקה ליחסים בין־לאומיים, ועמית מחקר בקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה

  מנחים: ד"ר כרמלה לוטמר, ד"ר אהוד ערן

  bm.yehuda@gmail.com

  קואליציות צבאיות: מה מסביר את יציבותן?

  קואליציות צבאיות: מה מסביר את יציבותן?

  אודי בן־מוחה, 26 במאי 2021

  מאמר זה בודק האם קואליציה במלחמה מתמשכת פועלת בהכרח כגביש יציב קוהרנטי ומלוכד, או שמא מערכת היחסים בין השחקנים השותפים הביאה להתפתחות דפוס הייררכי ודיפרנציאלי מסוג חדש, שבו הפעלת הכוח נעשית במאמצים נפרדים, במרחבים נפרדים ותחת סמכויות אחרות. המאמר מציע להתבונן על קואליציות צבאיות מהזווית של יציבותן ומצא שבכוחן של קואליציות לפעול גם כשיציבותן מתערערת כתוצאה מהגורמים המשפיעים עליהן ולא רק בזכות לכידותן או סך עוצמתן.