samuelw

  פרופ' ברנדה שפר

  מומחית לקווקז, אזור ים הכספי, ואזור הים השחור. היא גם מומחית למדיניות אנרגיה ולמגמות בשוקי האנרגיה הבין־לאומיים. היא חברת סגל באוניברסיטה של הצי האמריקני (US Naval Postgraduate School).

  אתר אישי

  samuelw

  ד"ר אבינעם עידן

  מומחה לאזור הקווקז, אגן הים הכספי ורוסיה. שירת במוסקבה במהלך התפרקות ברית המועצות וחידוש היחסים של ישראל עם המדינות החדשות באזור ועם רוסיה. חוקר בקתדרת  חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.

  aidan@univ.haifa.ac.il

  Image

  תפקידה של ישראל במלחמת ארמניה–אזרבייג'אן השנייה

  אבינעם עידן וברנדה שפר

  מאז השבת עצמאותה של אזרבייג'אן בשנת 1991 התקיימו קשרים ענפים ושיתופי פעולה בין הרפובליקה של אזרבייג'אן למדינת ישראל. שותפות אסטרטגית בין המדינות קרמה עור וגידים מאמצע שנות ה־90. שותפות זו תרמה להצלחתה של אזרבייג'אן במלחמת ארמניה–אזרבייג'אן השנייה ב־2020. מאמר זה ידון בתפקידה של ישראל במלחמה ב־2020 בין ארמניה לאזרבייג'אן ובהשלכות האסטרטגיות של מעורבותה.

  Image

  תפקידה של ישראל במלחמת ארמניה–אזרבייג'אן השנייה

  אבינעם עידן וברנדה שפר

  מאז השבת עצמאותה של אזרבייג'אן בשנת 1991 התקיימו קשרים ענפים ושיתופי פעולה בין הרפובליקה של אזרבייג'אן למדינת ישראל. שותפות אסטרטגית בין המדינות קרמה עור וגידים מאמצע שנות ה־90. שותפות זו תרמה להצלחתה של אזרבייג'אן במלחמת ארמניה–אזרבייג'אן השנייה ב־2020. מאמר זה ידון בתפקידה של ישראל במלחמה ב־2020 בין ארמניה לאזרבייג'אן ובהשלכות האסטרטגיות של מעורבותה.

  samuelw

  פרופ' ברנדה שפר

  מומחית לקווקז, אזור ים הכספי, ואזור הים השחור. היא גם מומחית למדיניות אנרגיה ולמגמות בשוקי האנרגיה הבין־לאומיים. היא חברת סגל באוניברסיטה של הצי האמריקני (US Naval Postgraduate School).

  אתר אישי

  samuelw

  ד"ר אבינעם עידן

  מומחה לאזור הקווקז, אגן הים הכספי ורוסיה. שירת במוסקבה במהלך התפרקות ברית המועצות וחידוש היחסים של ישראל עם המדינות החדשות באזור ועם רוסיה. חוקר בקתדרת  חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.

  aidan@univ.haifa.ac.il