ד״ר גיל זיידנר

  ד״ר גיל זיידנר

  כותב אורח

  יועץ סביבה בכיר GreenShield consultants

  עמית מחקר בקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  gzeidner@gmail.com

  Image

  האם קיימת בישראל אסטרטגיה מוגדרת באירועי קיצון בסביבה הימית

   

  09 באוגוסט 2021

  מאמר זה סוקר מספר אירועים שהתרחשו בשנים האחרונות בזירה הימית לצורך המחשת אופן ההתייחסות של מדינת ישראל להיבטים גאו־אסטרטגיים במהלך אירועי ביטחון סביבתי. דוגמאות אלה ממחישות התנהלות עקבית של המדינה של אי־התחשבות בהיבטים גאו־אסטרטגיים בעבר. המאמר גם בוחן את מידת הנזק של התנהלות זו. כמו כן המאמר כולל המלצות לצורך קבלת החלטות המשולבות במישור הסביבתי ובמישור הגאו־אסטרטגי באירועי קיצון סביבתיים.