samuelw

  מירי נג'אר עבוד

  מוסמכת בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה. מורה ותיקה לאזרחות

  mary18-15@hotmail.com

  Image

  קונפליקט זהותי בירושלים ושלום עם האמירויות

  27 למאי 2021

  למעלה מ־300,000 תושבי מזרח ירושלים ערבים־פלסטינאים נתונים זה שנים במצב חוקי־משפטי מורכב. הם נהנים ממעמד של תושבי קבע במדינת ישראל, ורשאים להצביע בבחירות המוניציפליות בירושלים, אך אין להם זכות חוקית להצביע לבחירות לכנסת ולקבל דרכון ישראלי. מטרתו של מאמר זה לבחון את הגורמים והמניעים הכלכליים, החברתיים, הלאומיים ואחרים המשפיעים על התושבים הערבים של מזרח ירושלים לבחור בין הדגשת שייכותם הלאומית לבין רצונם באזרחות ישראלית.