קובי ברדה

  קובי ברדה

  מלגאי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וחוקר פוליטיקה אמריקאית

  ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט

  barda@mishpat.ac.il

  Image

  כיצד הפך דונאלד טראמפ את המפלגה הרפובליקנית למפלגת העם הפופוליסטית?

  דצמבר 14 2020

  הנחת היסוד המקובלת, ערב הבחירות לנשיאות ארה"ב, הייתה שעקב תדמיתו של הנשיא דונאלד טראמפ, והתפיסה כי הוא מחזיק דעות שליליות כנגד מהגרים והגירה מחד גיסא, וזוכה לתמיכה בקרב חוגי עליונות לבנה מאידך גיסא, יביאו להצבעה כנגדו בקרב מצביעים מבוססי מוצא גזעי או אתני. הנחת היסוד של המחקר הייתה לבדוק האם אכן הייתה השפעה שכזו, או שמא האופן שבו יש להסתכל על ההצבעה הוא דווקא כבחירה על רקע מעמדי ולא על רקע גזעי. לשם בדיקת הסוגיה, נעשתה השוואה בין דפוסי ההצבעה בשנת 2016, למדגמי היציאה בבחירות 2020 על רקע גזעי. הממצאים הראו כי בכל הגזעים נרשמה עלייה, לעיתים אף של מאות אחוזים, בהצבעה לנשיא טראמפ. במקביל, נערכה בדיקה בהקשר של פילוח מעמדי. לשם עריכת הבדיקה, נדגמו שלושה אשכולות של מחוזות: העניים באמריקה, הממוצעים באמריקה והעשירים באמריקה. מכל מדינה נבחר מחוז אחד ובסך הכל נדגמו 147 מחוזות ברחבי ארה"ב. המחקר מוכיח שככל שעולים בסולם החברתי התמיכה בנשיא טראמפ יורדת, או בהקשר של מאמר זה: ככל שיורדים במורד הסולם המעמדי, במיוחד בקרב הפריפריה "הנשכחת", עולים אחוזי התמיכה בנשיא באופן משמעותי.