תא

  תא"ל (מיל') עידו בן משה

  המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה

  ido.bnm@gmail.com

  רקע כללי ומושגי יסוד בגאו־פוליטיקה של ההסכם הימי בין ישראל ולבנון

  רקע כללי ומושגי יסוד בגאו־פוליטיקה של ההסכם הימי בין ישראל ולבנון

   

  22 נובמבר 2022

  מאגרי הגז אשר התגלו במים הכלכליים של מדינת ישראל מהווים, כבר היום הבטחה כלכלית חשובה לאזרחי מדינת ישראל. המחלוקות הפנימיות וסערת הרוחות אשר התעוררו בעקבות סיכום תהליך המשא ומתן וחתימת ההסכם להסדרת הגבול הימי עם מדינת לבנון, מחייבים היכרות טובה והעמקה במושגי היסוד וברקע המדיני, ביטחוני העוסק בגבולותיה הימיים של מדינת ישראל.