ד

  ד"ר יעקב הכט

  עמית מחקר בקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  orelbel@gmail.com

  Putin-Biden

  מודל "ידיד ויריב בעת ובעונה אחת" כגורם המערער ומייצב את משטר הביטחון הבין־לאומי

   

  08 ספטמבר 2022

  מלחמת רוסיה–אוקראינה היא דוגמה עדכנית התואמת את מאפייני מודל "ידיד ויריב בעת ובעונה אחת" בזירה הבין־לאומית. לפי מודל זה מדינות שהן עדיין השחקן הדומיננטי בעולם וארגוני טרור וגרילה בעלי מאפיינים מדינתיים מובהקים (כניהול טריטוריה ואוכלוסייה וקיומה של מערכת של גביית מיסים), יכולים לשתף פעולה למרות האיבה והעוינות העמוקים השוררים ביניהם. שיתוף הפעולה הוא לרוב קצר מועד, אך משרת פסיפס של אינטרסים אסטרטגיים, פוליטיים וכלכליים דחופים ודוחקים של הצדדים העוינים והניצים.