שרון מצקין

  שרון מצקין

  מלגאית קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  דוקטורנטית במעבדה לפסיכולוגיה פוליטית החוקרת את ההשפעות הפוליטיות של מתקפות סייבר על תשתיות קריטיות, לשעבר עובדת מערכת הביטחון.

  sharona.work@gmail.com

  Image

  מתקפות סייבר על תשתיות קריטיות: חיזוק אמון הציבור במוסדות הממשל כיעד אסטרטגי

   

  22 בפברואר 2023

  שרון מצקין

  אמון הציבור במוסדות ממשל הוא התשתית הראייתית שהיא התשתית הקריטית, אם תרצו, לקיומה של מדינה דמוקרטית. אמון הציבור משול לעמוד תווך עליו נשענים שאר היסודות הדמוקרטיים. מחד גיסא, על בסיסו של האמון נבנית היכולת של הממשל להכיל ריבונות חוקתית על נתיניו. מאידך גיסא, אמון מהווה את נכונותו של הציבור לקבל על עצמו את אותה ריבונות. בהיעדר אותם יחסי גומלין עדינים של אמון בין הציבור לנבחריו, מתחיל עמוד התווך, ואיתו היסודות הדמוקרטיים, להתערער.