רונית מרזן

  ד"ר רונית מרזן

  עמיתת מחקר

  אוניברסיטת חיפה

  r.marzan1959@gmail.com

  בחזרה לאלימות המהפכנית

  בחזרה לאלימות המהפכנית

  27 אוגוסט 2023

  אל־אערג' רצה לנתץ את התרבות הרציונלית שהתפתחה אחרי החתימה על הסכמי אוסלו והגדירה את כל מי שנטל חלק במאבק המזוין ועודד את תרבות השהידים כמשוגע וחולה נפש. הוא רצה להזיז את המשכיל הפלסטיני מאזור הנוחות שלו על הכורסה בסלון ביתו, ולגרום לו לתרגם את ההגות המהפכנית לשפת המעשה, כשהוא אוחז בנשק ונלחם באויב הציוני.