האם נטע אחיטוב נכנעה לגחמות של מערכת עיתון "הארץ"?

לפני שאעיר ישירות על מאמרה של נטע אחיטוב, "הזהב השקוף" (מוסף הארץ 28.11.14), אשוב ואזכיר לציבור קוראי עיתון "הארץ"שעיתונם אינו עיתון שמאל אלא מייצג שמאל רדיקליביולי 2014 הופיע עמוס שוקן בתקשורת וטען כי עיתון הארץ הוא שמאל ציוני.ב19.8.14 השיבותי לו במאמר תגובה כי עיתון הארץ הוא שמאל רדיקלי והבאתי שורה של עמדות העיתון בסוגיות לאומיות גורליות המאשרות את טיעוני.(ראו הכתבה "עמוס שוקן –עיתון הארץ הוא שמאל רדיקליבאתר קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהשוקן הבטיח מיד להגיב דבר שלא נעשה עד כה.) 

אבל במקום תגובתו כמובטח באה התקפת הנגד של העיתון נגדי ובעצם לאשש טענותיהתבקש אורן יפתחאל (יו"ר בצלם ומראשי השמאל הרדיקלי בישראללכתוב על משהו שכן הזכרתי אותו בהבהרות שלי על עיתון קיצוני זהכעבור שבוע הופיעה כתבה מוזרה שניה הפעם על ייהוד הגליל וכרמיאל (ייהוד הגליל האסור על פי תפיסת בעל העיתוןעמוס שוקןכפי שהבהרתי באותה חשיפה!). אחר כך נכתבה כתבה מדומיינת של אורית קמיר על קץ המדינה הלאומית – שמעתם טובקץ מדינת הלאום!בביקורתי הנ"ל גם הגבתי על מלחמתו של שוקן במדינת הלאום הציונית-יהודיתתגובתי נדחתה על ידי העיתוןכצפויאבל היא נקראת על ידי אלפים דרך הרשתות החברתיות ובאתר קתדרת חייקין לגאואסטרטגיההשבוע כתבה דפנה מאור ב"דה-מרקר" (27.11.14) "מסר מרומא", ובו היא חוזרת על הרעיון של עורך העיתוןשהמדינה הלאומית מאחורינו.

אז זהושאם חוזרים על שטות כמה פעמיםהמציאות נכנעת לכתבהחוזרים ליוגוסלביהלצ'כוסלובקיהמבטלים את המפקד של הקטאלונים בברצלונהשוכחים את ההצבעה בסקוטלנדמחזירים את עירק וסוריה להיות מדינות רב-תרבותיות... כי ככה רוצה עמוס שוקן וכי רק כך הוא יוכל להגן על עמדותיו האנטי ציוניות.!

מלחמת עמוס שוקן בארנון סופר על טענתו שעיתון "הארץאכן שמאל רדיקלי נמשכת.

כתבַת "הזהב השקוףשל אחיטוב ממשיכה בקו שכנראה הנחה בעל העיתוןמכיוון שהנושא הוא מים במזרח התיכוןלא הייתה לה ברירה אלא להשתמש במקורות רבים שליוהיא אכן עשתה זאתאך ללא ציון המקור.

על משבר המים המתמשך בסוריה כאחד הגורמים למלחמת האזרחים כתבתי במונוגרפיה "סוריה" (הוצאת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיהאוניברסיטת חיפהינואר 2013). חומר זה עוד הוצג קודם לכן באתר הקתדרהבמדור "מים והנדסה", צוטט כמה פעמים בציון שמי על ידי תומאס פרידמן ב"ניו יורק טיימס", שמעו על כך מאות ואלפי תלמידיי במערכת הביטחוןמכירים זאת אזרחים זה עשור,וקראו על כך בספריי "נהרות של אשו"המאבק על המים". הדברים הללו הוצגו גם בכנס החברה לחקירת המזרח התיכון (אילמא)באוניברסיטת בר-אילן לפני שלוש שנים בנוכחות אנשים שאחיטוב ציינה בכתבתה.

לפני רבע שנה שמעו הרצאה ממני כמה אלפי תלמידי תיכון בישראלשם קישרתי בין המלחמה בסוריה ועליית דאע"ש לבין משבר המים.דברים דומים פורסמו ב-2012 בספרי על "שינויי אקלים וגאואסטרטגיה" 2012, שהוגש כדוח למשרד לאיכות הסביבה.

רק נטע אחיטוב לא קראה על זהואולי התבקשה על ידי שוקן שלא לציין את שמיוכך היא כותבת (עמ' 29 מוסף הארץ) "מאמרים רבים נכתבו על הקשר בין הבצורת בסוריה 2009-2006 לפרוץ המלחמה". לאנטע אחיטובלא מאמרים רבים אלא רק אחד היה החלוץ– של אנטון ברקובסקי וארנון סופר!

החומר על ירדן המתואר בכתבתה מקורו ממסמך ששמו "ירדן", בהוצאת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה 2014 + דוח למשרד לאיכות הסביבה 2012 + ספריימאמריהרצאות שליוהוא צוטט אחר כך על ידי אלו ששמם צוין בכתבתה!

באשר לנאמר על טורקיהטענה זו איננה שלי: "בעבר ניהלה טורקיה מאגר מים של מיליארד קוב בשנההאם מישהו יכול להסביר מה אמרה הכותבת הנכבדה?

כל החומרים על אסואןהפרת והחידקלההתאיידותגורמי הסכסוך – כולם לקוחים מדוח שהגשתי למשרד החוץ עוד ב-1988, שהפך בסיס לספרי הנזכריםחלק מהחומר נמצא בספרו של שמעון פרס "מזרח תיכון חדש", אבל פרסבניגוד לאחיטוב מצטט את דבריי כראוי(הוא אינו כתב של עיתון "הארץואינו ירא מהעורך ומבעל העיתון!).

על התפוררות המזרח התיכון ליחידות חדשות ראו מאמרי ב"מערכות" (גיליון נובמבר 2014), ועוד קודם בהרצאות ובספרי "גיאופוליטיקה ושינויי אקלים – פאקס קלימטיקה" (2012) וקודם לכן בספרי על "תמורות בגיאוגרפיה של המזרח התיכוןהרץ במהדורות רבות מאז1980!.

אחיטוב מצטטת רבות את החוקרת העיתונאית פרנצ'סקה דה-שאטלובין היתר מדווחת בשמה על "גנרל ישראלישאמר לה משהו על חוסר ההגיון במלחמות על מים... מה לעשותנטע אחיטובה"גנרלהזה הוא פרופסור ארנון סופרובחדרי באוניברסיטת חיפה ישבה שאטל שעות ושמעה זאת ממניובין היתר כי "אין לנו שום עניין לכבוש את אגן הירדן". אמרתי לה בדיוק את המשפט הבא שמופיע שוב ושוב בכל ספריי ומאמרי: "מלחמה מודרנית עולה מיליארד דולר ביוםבסכום זה אפשר לבנות ארבעה מתקנים ובהם להתפיל את כל המים החסרים באזורנומים הם לא סיבה למלחמההם רק תירוץ לכך" .

שאטל לא דיברה על אי-אפשרות למכירת מים לאחרים אלא שמעה זאת ממניוכך כתבה זאת בספרה משנת Water, Sheikhs, Dam Builders – 2007 (ציטוט מדבריי בעמ' 136).

כל יתר הדברים במאמרה של אחיטוב הם הזיות דמיוניות ושכתוב ההיסטוריהלדוגמה: "דווקא מחסור במים טריים מקדם שיתופי פעולה בין מדינות" (עמ' 26 בכתבה ההזויה). שטות זו מכרו לה "ידידי כדור הארץהמדברים שלום ונושמים שלום כי זו פרנסתםתהיה המציאות אשר תהיה!

בואי נאנטע אחיטובנבדוק משפט זה ביחסים בין טורקיהסוריה ועירק בכל הנוגע לפרת ולחידקליש שם שיתוף או מרחצי דמים?!

בואי נא נבדוק את יחסי לבנון-סוריה בכל הקשור לאורונטס – כנ"ל.

בואי נא נבדוק את היחסים בין סין לבנגלדשלווייטנאםלקמבודיה...

והעיקרבואי נא נבדוק את יחסי מצרים עם כל יתר מדינות אגן הנילוס במשך יותר מ-110 שנים!

איך יכול להיות ש"קניתאמירה שטותית כזאתכיצד מרשה לעצמו השמאל הרדיקלי להמציא עולם שאינו קיים אבל תמיד להציגו ביהירותבחשיבות עצמיתכמקובל בעיתון "לאנשים חושביםל"אינטלקטואלים שוחרי שלום"?

זאת ועודמכתבת רצינית הייתי מצפה שתקבל סיפורים בזהירות ולא תצטט את סמנכ"ל הנדסה ברשות המים ללא הרהור שני: "אזרחים נהנים מאספקת מים קבועה וחקלאים מקבלים מים לפי צורכיהם [...] בזכות ניהול אינטגרטיבי". המשפט הזה נכון לשנת 2014, אבל מה היה ב-2008 כשפתאום פרץ משברונציבות המים יצאה בתביעה תמוהה וחצופה: "אל תשקו את הגינות בבתיכםכל המשקה ייקנס"?

ראי את תגובתי באותה השנהשזעקה בכל כלי התקשורת ובכנס חירום שכונס לעניין זה – "אל תעזו לגעת ולו בגינה אחת בישראל".תגובה זו הביאה להערכה מחודשת בנציבות בעניין זההדברים חזרו בוועדת החקירה שבדקה את מחדל המים באותה השנהורק אז החל מבצע ההתפלה הגדול.

ולסיכוםתודה לךנטע אחיטובשאִפשרת לי לספר ולדווח לאלפים על פרסומיי בנושאי המים והאזורפרסומים המצוטטים בכל העולם על ידי אנשי אקדמיה ועיתונות רצינית ואחראיתחבל שככתבת רצינית לענייני סביבה נפלת הפעם לבור שכרתה לך מערכת העיתון,בדָרשה ממך לספר שטויות על 1,200 שנים של אחוות עמים ושלום בענייני מיםוגם מבלי לציין את שמי.

הרשימה הזאת תופץ באתר קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ובכל האתרים הנוגעים לענייני מים וסביבה בישראל ואף בשלושה כנסים קרובים שיעסקו בנושא.