קול קורא למלגת ארנון סופר למחקר בתחום הגאואסטרטגיה לתלמידי דוקטורט בשנה"ל תשע"ט

קול קורא למלגת ארנון סופר למחקר בתחום הגאואסטרטגיה לתלמידי דוקטורט בשנה"ל תשע"ט

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה תעניק מלגה של40,000 ₪ לתלמידי

דוקטורטשתחום מחקרם עוסק בגאואסטרטגיה במדינת ישראל