נתונים דמוגרפיים עדכניים לארץ ישראל המערבית כולה (כמה משמעויות)

נתונים דמוגרפיים עדכניים לארץ ישראל המערבית כולה (כמה משמעויות)

מאת: ארנון סופר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל פרסמה לקראת ראש השנה תשע"ז נתונים עדכניים לגבי ישראל. בישיבת ועדת חוץ וביטחון הציג קצין המנהל האזרחי ביו"ש (צה"ל) נתונים חדשים ומפתיעים לגבי האוכלוסייה הערבית ביו"ש (לא כולל ירושלים). נתונים אלו הפכו באחת את כל הנתונים שהיו בידינו עד כה.

בעצם אומר לנו צה"ל – אתם היהודים מיעוט בארץ ישראל המערבית על פי מספר חלופות. העתיד מטריד יותר אלא אם תתקבלנה החלטות נכונות על מנת לשמור על מדינה יהודית במקום כלשהו במזה"ת.

בעקיפין אמר קצין צה"ל באותה ישיבה (7.6.16) – אתם הצוות הישראלי-אמריקאי בניצוחו של יורם אטינגר, שיקרתם בעבר, משקרים בהווה וכל הנתונים שלכם על "רוח גבית", "נסיקה" יהודית הכול פטפוטים!!

השאלה אם יש בימין הקיצוני (כולל במוסד בס"א באונ' בר-אילן על כל הסגל שלו כולל לפחות 2 אלופים בדימוס) את האומץ לומר הוטענו, רומינו, אסור לספח את יו"ש לישראל כי במעשה כזה אנו מביאים (אנו "אוהבי הארץ" הידועים) לקץ המדינה היהודית-ציונית!

להלן הנתונים החדשים והעדכניים

אוכלוסיית ארץ ישראל (סוף 2035-2016)

שנה 2016 2025 2035
יהודים 6,419 7,250 8,410
אחרים 380 390 400
סה"כ יהודים 6,799 7,640 8,810
דרוזים 140 160 175
ערבים ישראלים 1,646 2,000 2,415
סה"כ תושבי ישראל 8,585 9,800 11,400
ערביי יו"ש 2,940 3,617 4,327
ערביי ר"ע 2,000 2,517 3,335
סה"כ ערביי השטחים 4,940 6,134 7,962
סה"כ תושבי ארץ ישראל 13,525 15,934 19,362
שיעור יהודים בא"י 50.2 47.9 44.5
שיעורי יהודים ללא ר"ע 58.9 57 50.5

מקורות: לגבי ישראל – על פי למ"ס; לגבי השטחים – על פי צה"ל, מינהל אזרחי ליו"ש ופיקוד דרום לר"ע; תחזית השטחים על פי חישובי המחבר בהנחת ריבוי טבעי הולך ויורד עד 2.0% בשנה.

  1. ב-7.6.16 בישיבת ועדת חוץ וביטחון הודיע נציג מינהל אזרחי כי ביו"ש מתגוררים 2.93 מיליון פלסטיני (ללא ירושלים). נתון זה הינו גבוה ב-300 אלף פלשתינים מהידוע עד כה. נתון חדש זה מוריד את שיעור היהודים בא"י לכדי 50% בלבד.
  2. אם נוסיף את הדרוזים למגזר הערבי, את המסתננים השוהים בישראל וכן תיירים ועובדים זרים שלא שבו למולדתם ,שיעור היהודים הוא פחות ממחצית.
  3. 3.צוות אמריקאי ישראלי (ימין קיצוני) אינו מכיר בנתוני צה"ל, או למס"פ וטוען כי ב-2014 היו ביו"ש רק 1.7 מיליון פלס ובר"ע 1.4 מיליון!

ועוד על פטפוטי הצוות האמריקאי ישראל (הימין קיצוני)

כותב הצוות:

על רוח גבית יהודית

על נסיקה יהודית

על התרסקות ערבית

על ניצחון דמוגרפי יהודי

בערב ראש השנה תשע"ז פרסמה הלמ"ס הישראלית נתונים עדכניים על תושבי ישראל (בהדגשה – אין מדובר בנתונים על ערבים ביו"ש או בעזה, אלא נתונים רק על ישראל שבתוככי הקו הירוק והמקור הוא הלמ"ס הישראלי בלבד!)

ומה אנו למדים?

שיעור היהודים בישראל כדלקמן:

נתוני  למ"ס 1968 85.6% יהודים בישראל (לא בארץ ישראל)
  1978 84%  
  1988 81.7%  
  1998 79.2%  
  2005 75.9%  
  2014 74.9%  
נתון חדש 28.9.16 2015 74.8% שיעור היהודים והאחרים בישראל
תחזית ל- 2025 73.8%  
תחזית ל- 2035 73.1%  

זו נסיגה או נסיקה?

למי להאמין, אלא אם אנו חושבים שגם למ"ס היא שמאל. כיצד זה קורה אם שיעור הילודה הערבי יורד ושיעור ילודה יהודי עולה? הצוות מרמה במצח נחושה את הציבור הישראלי בהדגישו רק את הישגי הילודה היהודיים ומתעלם מנתוני תמותה! מה לעשות, ריבוי טבעי מורכב ממספר נולדים פחות מספר המתים! או ריבוי טבעי הינו שיעורי ילודה פחות שיעורי תמותה...

הנה ההסבר לפי נתוני שנת 2015 (על פי פרסומי למ"ס ערב ראש השנה תשע"ז)

ב-2015 נולדו           178,723    ילדים בישראל

ב-2015 נפטרו         44,453      בני אדם בישראל

הריבוי הטבעי היה    134,270    (ילודה פחות תמותה!)

כמה היה הריבוי הטבעי בקרב היהודים:

137,707   נולדו

39,363     נפטרו

98,344     ריבוי טבעי יהודי!

היהודים המהווים 74.8% מכלל תושבי ישראל הביאו לעולם ב-2015 רק 71.4% מכלל הריבוי הטבעי (האחרים,  לא צוינו!)


הריבוי בקרב המוסלמים:

36,059     נולדו

3,995        נפטרו

32,064     תושבים!

המוסלמים  מהווים 24.3% מכלל הריבוי הטבעי בישראל בעוד הם מהווים רק 17.6% מכלל האוכלוסייה!! לכן שיעורם של היהודים באוכלוסיית ישראל רק קטן ושל המוסלמים רק גדל – עובדה (למרות סיפורי אטינגר והצוות על נסיקה יהודית!)

מה קורה כאן? הסוד נמצא בסיפור התמותה – בקרב היהודים, התמותה לאלף (2015) היתה 5.9, התמותה בקרב המוסלמים לאלף היתה 2.7, מרבית האוכלוסייה המוסלמית צעירה ולכן התמותה שם נמוכה. המסקנה – אטינגר וצוותו ממשיכים לשקר ורבים מאד נוהים אחריהם בהערצה, כולל אלופים, פרופסורים, מנהיגים וכל תושבי יהודה ושומרון היהודים.

שאלה מעשית אחרונה בעניין זה, המטרידה אותי מאוד. יהודים יקרים (דתיים לאומיים, חילוניים) על איזה נתון תסמכו יותר לקראת המבצע הצבאי הבא בעזה – על נתוני הימין הקיצוני הטוען שמתגוררים ברצועה רק 1.4 מיליונים, או נתוני הפיקוד המתכוון לפגוש שם  2 מיליונים ב-2016? על מי תסמכו יותר בכל פעולה, ניהול, סיכול וכו' על נתוני יו"ש של מינהל הטוען ל-2.93 מיליונים או נתון הימין הקיצוני הטוען ל-1.7 מיליונים?

אני טוען שאם מישהו מרמה בסוגיה ביטחונית גורלית כמו דמוגרפיה מטעמים פוליטיים, ציניים בוגד במדינתנו, בצבאו ובאמהות השולחות ילדיהם לקרב!

טוב שמערכת הביטחון מאמינה לכמותי עם נתוני הקשים ולא "להם"