מעולם ירושלים לא חוברה לה יחדיו – די לבלוף.

יש לחזור לירושלים המערבית + סיפוח השכונות היהודיות שבמזרח העיר וכן סיפוח כל האתרים הקדושים ליהודים באגן הקדוש.
אין לנו מה לעשות עם -350-300-250 אלף ערביי מזרח העיר, שאינם רוצים אותנו ואנו איננו רוצים אותם די לבלוף!


פרופ' ארנון סופראם נפרד, נציל את ירושלים שלנו מעוני ומכל המחלות שפקדו אותה מאז 1967 מאז שחוברה לה יחדיו, מפערים לא מתקבלים על הדעת של חברה, כלכלה, תרבות, ודת... לעולם לעולם לא נגשר בין 2 הקבוצות ולנו יש עדיין כל כך הרבה מה לעשות על מנת לסייע לעניי עירנו המערבית.
כל קצין בכיר, כל מנהיג חשוב ששמע את הרצאותיי, ניגש ואמר בלחש – אתה צודק אין לנו מה לעשות בירושלים המזרחית.
כולם כולם מפחדים לומר את האמת!
אני מתפלא על בנימין נתניהו שיודע את האמת לאמיתה שאין ירושלים מחוברת ויש להפסיק את המציאות הקשה בה אנו חיים ולחזור הביתה – אין דרך אחרת!
מדוע נבהלת מעצמך בנימין נתניהו?המשך לחלק את העיר ותראה שבסופו של יום תזכה להערכה רבה מקיר לקיר וגם מצעקני הימין הקיצוני שהמציאו את הסיסמה "תנו לצה"ל לנצח" ביודעם שסיסמא זו היא קשקוש בלבוש!
אם בכל זאת אתה כל כך רוצה 40% ערבים בעיר אז קדם אותם ,דאג להם ,מה שלא עשו ראשי הממשלות לפניך כמו שלא עשו ראשי העיר הזאת מאז 1967.