החקלאות אבן יסוד בביטחונה של ישראל

הכתבה הבאה איננה עוד מאמר שגרתי, ולמי שאינו מכיר את ישראל בשנת 2010 היא עשויה להיראות הזויה. מדוע הזויה? באיזו עוד מדינה בעולם צריך לגונן על ענף החקלאות ולהסביר ל"עמך" כי החקלאות חיונית מסיבות כלכליות, סביבתיות, תרבותיות וחברתיות, ובמקרה הישראלי המיוחד כל כך – גם מסיבות ביטחוניות.

דמוגרפיה ועתיד היחסים בין ישראל לפלסטינים

נניח שהריבוי הטבעי של תושבי ארץ ישראל, הן הפלסטינים הן היהודים, זהה ועומד על %1 בשנה )כמו במקצת ממדינות אירופה(. פירושו של דבר הכפלת אוכלוסייה בערך בעוד 70-60 שנה! במילים אחרות, בהנחה שאין עוד גידול בקרב שתי האוכלוסיות ושאין זכות שיבה לאלה וגם לאלה – בנסיבות אלו אפשר לתכנן הן את מדינת פלסטין

פליטים או מהגרי עבודה ממדינות אפריקה

ניסיונותיה של ממשלת ישראל לבלום את זרם "פליטי דארפור" לתוך ישראל קומם את "קרטל ארגוני הזכויות" )כלשונו של העיתונאי דן מרגלית ב"ישראל היום" מיום 20.8.09 (. גוף זה, בתגובה על מאמצי הממשלה לבלום את הפלישה, יצא במתקפה חזיתית של כתבות בעיתונות היומית ובטלוויזיה, בפנייה לבתי משפט וגם בהפגנות רחוב )

נמלי-ים אזרחיים כמרכיב בביטחון הלאומי, בראי מלחמת לבנון השנייה
החינוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החימוש

צה"ל מבסס את כוחו על יכולות טכנולוגיות מתקדמות, המחייבות מענה בכוח אדם מיומן ובעל ידע טכנולוגי. אבל דרישות אלו, שחשיבותן לביטחונה הלאומי של ישראל ברורות מאליהן לכאורה, אינן נענות על ידי גורמי החינוך בישראל. זה שנים רבות שהחינוך הטכנולוגי במערכת החינוך העל-יסודית בישראל הולך ומצטמצם.