תבניות נופים תרבותיים

אוסף המאמרים עוסק בנוף התרבותי - תחום בו נפגשים ענפי דעת כגון גאוגרפיה תרבותית, תכנון סביבתי, אמנות וספרות, היסטוריה, חינוך וידיעת הארץ. אלה מחברים את העיון בהווה עם העיון בעבר ובעתיד של נוף הארץ. חלק מהמאמרים עוסקים בחקר הנוף התרבותי כיציר דמיונם של מהנדסים, מתכננים, חוזים, אדריכלים ויזמים. מאמרים אחרים מעמידים במרכזם את העיון בנושא שימור של נופים

ההתנגדות לוועדות הקבלה

ניתוח יסודי של סוגיית המצפים בגליל המרכזי ומנגנון המיון ביישובים אלה מצריך ידע, הבנה ויכולת אנליטית מחקרית, החורגים בהרבה מהתחום הצר של המשפט; זאת סוגיה בין-תחומית מובהקת. למרבה הצער, משפטנים מסוימים התחילו להאמין כי הם אכן בעלי ידע והבנה חובקי עולם גם בתחומים שאין להם כל זיקה אליהם. יתרה מזו, ממרומי מגדלי הפאר

הדרוזים בין עדה לאום ומדינה

ספר זה אינו עוד מסמך שגרתי הדן באוכלוסייה הדרוזית בישראל אלא ספר החושף את מערכת היחסים המיוחדת והרגישה שבין בני העדה הדרוזית ובין מדינת ישראל והחברה הישראלית... הספר מעלה שורה ארוכה של בעיות ודילמות שלא נדונו עד כה בשיח הישראלי, אלא בלחישות בחדרי חדרים. בין היתר, הוא דן בשאלות שעוסקות

במלכודת הרדיקליות באקדמיה

לשמאל הרדיקלי אני משייך קבוצה של אקדמאים ישראלים, באקדמיה ומחוצה לה, השואפים להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה" או ל"מדינה דו-לאומית" או "רב-לאומית" – מן הים ועד לקו הירוק או גם עד לירדן. קבוצת אנשים המאמינים כי יוכלו להתקיים במזרח התיכון ללא צבא חזק על כל המשתמע מכך. איומים דמוגרפיים אינם מבהילים אותם, כי אין להם כל משמעות בעולמם.

הדרוזים בין גאוגרפיה וחברה

הספר מתמקד באיתור המערכת האינטראקטיבית החברתית-מרחבית הנוכחית בין היישובים הדרוזיים בישראל ובניתוח הביטוי המרחבי של מערכות אלה בתוך הנוף התרבותי והחברתי המיוחדים של הדרוזים. זהו למעשה הספר הראשון, העוסק ישירות ומפורשות בחקר הגאוגרפיה החברתית של אוכלוסייה ושל יישובים דרוזיים בישראל.