האיום הסיני: ריאלי או מדומה?

סין זוכה בשנים האחרונות להתייחסות אמביוולנטית. מצד אחד מתפעלים מהנס הכלכלי שלה, מצד שני עולות חששות על השפעתה העתידית על המערכת הבינלאומית והמושגים 'האיום הסיני' או 'הקולוניאליזם הסיני' עולים מצד כלכלנים, גאופוליטיקאים ואנשי צבא בעיקר מערביים. אנטון ברקובסקי וארנון סופר מנהלים דיאלוג בנושא זה.

סוריה 2012

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזור וכדומה. הניסיון להבין את סוריה המשתנה לנגד עינינו חשוב מאד לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, על רקע תפקידה המרכזי של סוריה בסביבתנו וההשלכות העלולות להשפיע על המזרח התיכון בכלל ועל ישראל בפרט". מתוך ההקדמה של האלוף יוסי בידץ.

יחידה אווירית לאומית - מכפיל כוח לעורף הלאומי

כתיבת נהלים ותורת עבודה, הכנת תשתיות והיערכות פיזית בשטח. מניסיון מצטבר בשירותי החירום בעולם ניתן ללמוד, כי מטוסי כיבוי אינם הכלי האולטימטיבי במלחמה נגד שריפות בכלל, ובישראל בפרט. מטוסים אינם יעילים במגוון משימות נלוות שעולות מצורכי ביטחון הפנים והעורף הישראלי, לרבות שריפות בשטחים אורבניים. מסוקים הם הכלי האופטימלי

החברה החרדית בישראל

בשנים 2012-2011 פרסמה הקתדרה שתי מונוגרפיות תחת הכותרת ״ישראל דמוגרפיה 2030-2010 לקראת מדינה דתית״ (בעברית ובאנגלית 2011; 2012). מונוגרפיות אלו חידדו את הצורך בספר שירחיב את הנושא מעבר לדמוגרפיה. עם זאת, הספר אינו מתיימר להציג מחקר חדשני על-אודות החברה החרדית, כשם שאינו מתכוון להביא אל הקורא מחקר עומק ממוקד סביב סוגיה זו או אחרת ביחסים שבין

גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזורהחוברת עוסקת בתחום הגאואסטרטגי של השפעות שינויי האקלים על ישראל ועל שכנותיה הקרובות והרחוקות, ותוך כדי התעמקות בנושא, נשאלו שאלות חובקות עולם, כמו לאן צועד עולמנו, אם אכן התהליכים בהם עסקנו אמנם יתממשו. מדובר בשינויים של כל אורחות חיינו הפרטיים, הלאומיים