ההתנגדות לוועדות הקבלה

ניתוח יסודי של סוגיית המצפים בגליל המרכזי ומנגנון המיון ביישובים אלה מצריך ידע, הבנה ויכולת אנליטית מחקרית, החורגים בהרבה מהתחום הצר של המשפט; זאת סוגיה בין-תחומית מובהקת. למרבה הצער, משפטנים מסוימים התחילו להאמין כי הם אכן בעלי ידע והבנה חובקי עולם גם בתחומים שאין להם כל זיקה אליהם. יתרה מזו, ממרומי מגדלי הפאר

במלכודת הרדיקליות באקדמיה

לשמאל הרדיקלי אני משייך קבוצה של אקדמאים ישראלים, באקדמיה ומחוצה לה, השואפים להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה" או ל"מדינה דו-לאומית" או "רב-לאומית" – מן הים ועד לקו הירוק או גם עד לירדן. קבוצת אנשים המאמינים כי יוכלו להתקיים במזרח התיכון ללא צבא חזק על כל המשתמע מכך. איומים דמוגרפיים אינם מבהילים אותם, כי אין להם כל משמעות בעולמם.

הדרוזים בין גאוגרפיה וחברה

הספר מתמקד באיתור המערכת האינטראקטיבית החברתית-מרחבית הנוכחית בין היישובים הדרוזיים בישראל ובניתוח הביטוי המרחבי של מערכות אלה בתוך הנוף התרבותי והחברתי המיוחדים של הדרוזים. זהו למעשה הספר הראשון, העוסק ישירות ומפורשות בחקר הגאוגרפיה החברתית של אוכלוסייה ושל יישובים דרוזיים בישראל.

הדרוזים בין עדה לאום ומדינה

ספר זה אינו עוד מסמך שגרתי הדן באוכלוסייה הדרוזית בישראל אלא ספר החושף את מערכת היחסים המיוחדת והרגישה שבין בני העדה הדרוזית ובין מדינת ישראל והחברה הישראלית... הספר מעלה שורה ארוכה של בעיות ודילמות שלא נדונו עד כה בשיח הישראלי, אלא בלחישות בחדרי חדרים. בין היתר, הוא דן בשאלות שעוסקות

ישראל דמוגרפיה 2030-2010 בדרך למדינה דתית

לקראת שנת 2030 ערביי ישראל מסיימים את עידן ריבוים הטבעי הגבוה (שהיה מן הגבוהים בעולם), אך אצל האוכלוסייה החרדית ובמידה רבה הדתית-לאומית היהודית נמשך הריבוי הטבעי הגבוה, ולכן ישראל הולכת ונעשית דתית. בתוך 20 שנה ופחות עלינו להתכונן למהפכה כלכלית-חברתית-צבאית-סביבתית שלכמוה לא הורגלנו מעולם.