סוריה 2012

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזור וכדומה. הניסיון להבין את סוריה המשתנה לנגד עינינו חשוב מאד לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, על רקע תפקידה המרכזי של סוריה בסביבתנו וההשלכות העלולות להשפיע על המזרח התיכון בכלל ועל ישראל בפרט". מתוך ההקדמה של האלוף יוסי בידץ.

החברה החרדית בישראל

בשנים 2012-2011 פרסמה הקתדרה שתי מונוגרפיות תחת הכותרת ״ישראל דמוגרפיה 2030-2010 לקראת מדינה דתית״ (בעברית ובאנגלית 2011; 2012). מונוגרפיות אלו חידדו את הצורך בספר שירחיב את הנושא מעבר לדמוגרפיה. עם זאת, הספר אינו מתיימר להציג מחקר חדשני על-אודות החברה החרדית, כשם שאינו מתכוון להביא אל הקורא מחקר עומק ממוקד סביב סוגיה זו או אחרת ביחסים שבין

גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזורהחוברת עוסקת בתחום הגאואסטרטגי של השפעות שינויי האקלים על ישראל ועל שכנותיה הקרובות והרחוקות, ותוך כדי התעמקות בנושא, נשאלו שאלות חובקות עולם, כמו לאן צועד עולמנו, אם אכן התהליכים בהם עסקנו אמנם יתממשו. מדובר בשינויים של כל אורחות חיינו הפרטיים, הלאומיים

יחידה אווירית לאומית - מכפיל כוח לעורף הלאומי

כתיבת נהלים ותורת עבודה, הכנת תשתיות והיערכות פיזית בשטח. מניסיון מצטבר בשירותי החירום בעולם ניתן ללמוד, כי מטוסי כיבוי אינם הכלי האולטימטיבי במלחמה נגד שריפות בכלל, ובישראל בפרט. מטוסים אינם יעילים במגוון משימות נלוות שעולות מצורכי ביטחון הפנים והעורף הישראלי, לרבות שריפות בשטחים אורבניים. מסוקים הם הכלי האופטימלי

תבניות נופים תרבותיים

אוסף המאמרים עוסק בנוף התרבותי - תחום בו נפגשים ענפי דעת כגון גאוגרפיה תרבותית, תכנון סביבתי, אמנות וספרות, היסטוריה, חינוך וידיעת הארץ. אלה מחברים את העיון בהווה עם העיון בעבר ובעתיד של נוף הארץ. חלק מהמאמרים עוסקים בחקר הנוף התרבותי כיציר דמיונם של מהנדסים, מתכננים, חוזים, אדריכלים ויזמים. מאמרים אחרים מעמידים במרכזם את העיון בנושא שימור של נופים