מצרים 2014, ניתוח גאואסטרטגי

למצרים מקום בל יימחה בהיסטוריה האנושית. היתה צור מחצבתן של הפירמידות, של אבן הרוזטה ושל הספרייה הגדולה באלכסנדריה, חותמה היה טבוע על העולם העתיק כולו. מצרים המודרנית אינה דומה לקודמתה העתיקה. תושביה כיום אינם צאצאי העם המצרי הקדום, לא אתנית ולא תרבותית. זאת מדינה הנמצאת במצב של אי-סדר חברתי ופוליטי והתלויה במובנים רבים בסביבתה הקרובה

תת קרקע, נקודת מבט גאואסטרטגית

במסמך זה אנו מסיבים את תשומת הלב לצורך בהתמודדות עם הצפיפות הקשה לא רק בהקמת איים ועלייה לגובה אלא גם מציעים לרדת אל התת-קרקע. המהלך של ירידה לתת-קרקע וניצול יתרונותיה הרבים הם עדיין בעיקר רעיון, ואנו קוראים לזרזו כדרך חיים במדינה הקטנה שלנו.

ירדן הממלכה ההאשמית, מדינת חיץ על סף משבר

ירדן, ובשמה האחר הממלכה ההאשמית, שכנתה המזרחית של ישראל והמדינה הערבית השנייה שנחתם אתה חוזה שלום, אינה נמנית עם המעצמות האזוריות. זו מדינה קטנה וחלשה בתחומים רבים ובעלת בעיות מגוונות. חלקן נובעות מתנאים גאוגרפיים לא קלים, חלקן פרי נסיבות היסטוריות, פוליטיות וגאופוליטיות, בעיקר על רקע דמוגרפיה וכלכלה ובעיות ביטחוניות המשולבות בהן.

דילמת המודיעין המשטרתי

משך שנים רבות היה המודיעין המשטרתי כלי חיוני להשגת אפקטיביות במאבק בפשיעה המאורגנת, בשחיתות השלטונית, בהפרות סדר מאורגנות ובסוגיות רבות אחרות, שלרבות מהן קשר ישיר לביטחון הלאומי של ישראל.

פיתוח בסביבה ימית

במסמך זה מוצגות מספר הצעות בתחום הטכנולוגי והן בתחום האדריכלי לבניית מתקנים ימיים שיענו על הצרכים התשתיתיים המורכבים העומדים בפני מדינת ישראל ושכנותיה.

עיקר שליחותו של המסמך הוא להעלות למודעות הציבורית והשלטונית את הפוטנציאל הגדול הטמון ביציאה אל הים ולקרוא להקמת צוות לאומי לבדיקת היתכנות להקמת מתקנים ימיים לצרכי תשתיות לאלתר ולפיתוח אורבני בעתיד.