האם היה הורדוס אסטרטג ימי

האם היה הורדוס אסטרטג ימי, ובאיזו מידה תפס מרחב הים מקום חשוב בחשיבה הפוליטית של השליט היהודי במאה הראשונה לפסה"נ? דיוננו יתרכז סביב פרשת הקמתו של נמל סבסטוס שבעיר קיסיריה–מאריטימה

הדוח המשותף לאוניברסיטת חיפה ומכון הדסון

הדוח משרטט את הסוגיות המדיניות והאסטרטגיות של ישראל וארצות הברית במזרח הים התיכון לשנים הקרובות. קרא עוד...

תוכנית מצודות הספר 2016

לאורך ישראל, ממזרח למישור החוף, מגבעות הגליל המערבי הצופות על מישור החוף הצפוני ועד גבעות יהודה החולשות על מישור החוף הדרומי, משתרע ציר הגבעות. ציר זה הוא אזור מעבר בין שתי חטיבות נוף עיקריות בארץ ישראל – מישור החוף ורצועת ההרים המרכזית. 

בין ייהוד לאיבוד הגליל

סיפורה של נצרת עילית מרגע קבלת ההחלטה על הקמתה, בחירת מיקומה, חבלי לידתה והתפתחותה בשנים 2016-1956 הוא סיפור הצפון כולו, ואם תרצו אף סיפורה של הפריפריה הישראלית כולה וגם תחזית לעתיד להתרחש בצור יצחק, ובחריש וגם בעכו, בחיפה ובירושלים. משום כך התחלנו בסיפור הגליל מאז ראשית התיישבות היהודים בו לפני אלפי שנים ועד ימינו (מה שהווה הוא מה שהיה וכנראה גם מה שיהיה).

עשור להקמת הצוות להכחשת הדמוגרפיה הפלסטינית

האמת שהם אינם מבינים בדמוגרפיה, אבל מבינים היטב בשטיפת מוח לאומית. הם יודעים שאם מציפים את הציבור בשקרים ובמידע מעוות וחוזרים על השקר שוב ושוב – השקר הופך לאמת. כך קרה במקרה שבו נעסוק במסמך הזה: אם מספרים לנו שאין ערבים בשטחי יהודה ושומרון ושהאחרונים מהם כבר בדרך לחו"ל...