בעקבות ועדת גולדברג – האם איבדה ישראל את הנגב הצפוני?

בשנת 1949 מנו הבדווים בדרום הארץ כ 13,000- נפשות. בערב מלחמת השחרור מספרם נאמד בכ 60,000- נפשות ורובם התפזרו בתום המלחמה לדרום הר חברון, לסיני או לדרום ירדן. בשנים הראשונות להקמת המדינה, קברניטיה היו טרודים בביטחון, בענייני קיבוץ גלויות ובבניית כלים למדינה חדשה. לא היה אז זמן לחשוב או להתייחס לקבוצה זניחה של נודדים במרחבי הנגב שממילא רוכזו באזור שנקרא אזור הסייג מפה.