מה בין אנשי משפט, דמוגרפיה וקיומה של ישראל

המאמר עוסק בשלושה נושאים עיקריים: הצגת עמדות מצד אנשי אקדמיה ובעיקר משפטנים המעידות על בוּרוּת בכל הנוגע לדמוגרפיה והשלכותיה; הקשר בין דמוגרפיה לקיומה של ישראל היהודית באזור עוין אנטי דמוקרטי שאינו מקבל את ישראל, שבו מהלכת ישראל על שביל צר שכל מעידה בו יכולה להיות סופנית; ניתוח הקשר בין צפיפות גבוהה לעולם שלישי ועל הסכנה שבהתכנסות יהודי ישראל למרחב תל-אביב. המאמר מנסה לענות על השאלה כיצד אפשר לשמור על צביונה היהודי של ישראל ולא פחות מכך על היותה מדינת עולם מפותח למרות התנאים הקשים שבהם נתונה המדינה.