נוער ובוגרי משגב לאן?

נוער ובוגרי משגב לאן?

תוצאות הסקר שערך דני מעוז במועצה אזורית משגב באות לאשר השערה כי ההגירה מהשוליים הלאומיים למרכז הארץ אכן תקפה גם באיים ה"חזקים" יחסית של השוליים וכי היא כוללת גם בני נוער וצעירים בני 40-20. ממצאים אלה נאספו בכמה סקרים שערך מעוז כחלק מעבודתו השנתית כחניך במכללה לביטחון לאומי בשנת 2008.

תוצאות הסקר וניסיון ראשוני לתת הסברים לממצאים מוגשים במסמך זה.