יחסי הודו-ישראל

יחסי הודו-ישראל

קשרי החוץ בין הודו לישראל הפכו מאז כינון היחסים הדיפלומטיים ביניהן לנדבך חשוב ואסטרטגי ביחסי שתי המדינות. כמי שאוהב את הודו על הניגודיות, המורכבות והצבעוניות שבה היתה לי הזכות להיות הקונסול הכללי הראשון של ישראל בבומבי )מומבאי( לאחר כינון היחסים בין שתי המדינות ואני תקווה שנסיוני זה כפי שבא לביטוי

בעבודה זו במשולב עם הדיסציפלינה האקדמית שבה השתמשתי מתחום הפוליטיקה הבינלאומית, יתרמו להבנה טובה יותר של יחסינו המיוחדים עם הודו. יחד עם זאת כל הכתוב בחוברת זו הוא על אחריותי בלבד ואינו משקף את עמדת משרד החוץ בנושא.