החינוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החימוש

החינוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החימוש

צה"ל מבסס את כוחו על יכולות טכנולוגיות מתקדמות, המחייבות מענה בכוח אדם מיומן ובעל ידע טכנולוגי. אבל דרישות אלו, שחשיבותן לביטחונה הלאומי של ישראל ברורות מאליהן לכאורה, אינן נענות על ידי גורמי החינוך בישראל. זה שנים רבות שהחינוך הטכנולוגי במערכת החינוך העל-יסודית בישראל הולך ומצטמצם.

עבודה זו בוחנת כיצד משפיעה מגמת הצמצום של היקף בוגרי המסלול הטכנולוגי על יכולתו של חיל החימוש להעמיד כוח אדם מקצועי ואיכותי לביצוע משימותיו בפרט ועל ההשלכות של מגמה זו על צורכי המערכת הצבאית בכלל.