דמוגרפיה ועתיד היחסים בין ישראל לפלסטינים

דמוגרפיה ועתיד היחסים בין ישראל לפלסטינים

נניח שהריבוי הטבעי של תושבי ארץ ישראל, הן הפלסטינים הן היהודים, זהה ועומד על %1 בשנה )כמו במקצת ממדינות אירופה(. פירושו של דבר הכפלת אוכלוסייה בערך בעוד 70-60 שנה! במילים אחרות, בהנחה שאין עוד גידול בקרב שתי האוכלוסיות ושאין זכות שיבה לאלה וגם לאלה – בנסיבות אלו אפשר לתכנן הן את מדינת פלסטין

הן את מדינת ישראל לקראת האתגרים של שתיהן ב-2030. שכם ורהט אינן גדלות, אפשר לעסוק רק בהשבחה של איכות החיים בשתיהן.