חוק שירות הביטחון הכללי – אנטומיה של חקיקה

חוק שירות הביטחון הכללי – אנטומיה של חקיקה

שירות הביטחון הכללי מופקד בישראל מאז קום המדינה, על סיכול טרור, ריגול, חתרנות, וכן על מערך האבטחה הממלכתית. כובד המשימות הללו מציב בפני אנשיו אחריות יומיומית כבדה, יחד עם האתגר לממשה במכלול הפעולות המתחייבות, בכפוף להוראות החוק, בטוהר מידות, באופן מוסרי ובהתאם לכללי מינהל תקינים. האתגר מובהק

במיוחד בכל הנוגע לפעילות מסכלת – צופה פני עתיד – שתלויה, מעצם טיבה וטבעה, בהערכת מציאות שטרם התממשה, כרוכה לעיתים בפגיעה בזכויות אדם, ומתאפיינת בהליכה זהירה ובסמיכות בעייתית לגבול החוקיות.