הפורום הראשון לניהול אסונות ומצבי חירום

הפורום הראשון לניהול אסונות ומצבי חירום

המציאות בארץ ובעולם מכתיבה התמודדות עם תיעוש הולך וגובר, הסלמת הטרור הקיצוני וטבע הפכפך. האסונות הינם בלתי צפויים, אולם תהליכי המניעה, ההתמודדות, הטיפול באסון עד שיקום הנפגעים הינם בעלי מרכיבים ברורים. לפיכך, אוניברסיטת חיפה החליטה על השקת תכנית אקדמית להכשרה מקיפה בניהול אסונות ומצבי חירום

, וכל זאת באוריינטציה גאוגרפית – "התמודדות עם מצבי חירום".