חסימת גבולות במלחמה נגד כוחות לא סדירים 2010

חסימת גבולות במלחמה נגד כוחות לא סדירים 2010

עבודה זו עוסקת בניסיונות לחסימת גבולות על ידי צבאות סדירים במלחמתם בהסתננות של כוחות לא סדירים. מקרי המבחן יהיו מאבקם של צבאות צרפת באלג'יריה (1962-1956), ארצות הברית בוייטנאם (1973-1959) וישראל (1970-1967). הצדדים הלוחמים, הן הצבאות הסדירים והן לוחמי הגרילה, הכירו בעובדה כי היכולת להכניס (אולי להחדיר)

גייסות לוחמים ואמצעי לחימה, או לחילופין, מניעת אפשרות זאת, היא בעלת חשיבות אסטרטגית להמשך הלחימה, וכי הצלחה או כשלון בחזית זו היא שתכריע את המאבק.