פליטים או מהגרי עבודה ממדינות אפריקה

פליטים או מהגרי עבודה ממדינות אפריקה

ניסיונותיה של ממשלת ישראל לבלום את זרם "פליטי דארפור" לתוך ישראל קומם את "קרטל ארגוני הזכויות" )כלשונו של העיתונאי דן מרגלית ב"ישראל היום" מיום 20.8.09 (. גוף זה, בתגובה על מאמצי הממשלה לבלום את הפלישה, יצא במתקפה חזיתית של כתבות בעיתונות היומית ובטלוויזיה, בפנייה לבתי משפט וגם בהפגנות רחוב )

רשימה של כותבים וארגונים מאותו "קרטל" ימצא הקורא במאמרו של משה טרדמן להלן. ציטוטים אחדים של הכותבים יובאו ברשימה זו(. הזעקה הייתה שאין הציבור בישראל יכול להישאר אדיש מול גלי הבורחים ממעשי הטבח באזור דארפור שבסודאן. אני מסכים, שאכן קשה ליהודים להתעלם ממצוקתם של פליטים הנסים על נפשם, אולם כגאוגרף נראה לי מלכתחילה סיפור הפליטים ככיסוי שבא להגן על כניסתם לישראל של מאות אלפי מהגרי עבודה מאפריקה. בטרם ניכנס לסוגיית מסתנני אפריקה לישראל, נדגיש כי הגירת מיליונים תמיד הייתה בעולם, אך לאחרונה היא הואצה בשל שינויי האקלים, מחסור גובר במים, עליית מפלס מי הים והצפות כתוצאה מכך. על פי אומדנים, כחצי מיליארד בני אדם ייאלצו לנוע בחיפוש אחר בית חדש )וידאל 2006 (. כך למשל מדברים בתימן על פינוי הבירה צנעה והעברתה למקום שבו יימצאו מים, על העתקת אוכלוסיות בסין מצפון וממערב וכך גם במקסיקו ובמצרים.