מדינת תל אביב – איום על ישראל

מדינת תל אביב – איום על ישראל

במאה ה 20- הואץ גידולן של הערים המרכזיות בעולם, בעיקר עם כניסת כלי הרכב הממונעים ככלי תחבורה פופולרי, ולימים עם הופעת המטוס. אלה איפשרו לדלג על ערי השדה כערים נותנות שירותים ולהגיע הישר אל העיר המרכזית. התוצאה ברורה – תושבי כדור הארץ הולכים ומתכנסים למספר קטן יחסית של ערי ענק על חשבון נטישה דמוגרפית וכלכלית של השוליים

– הפריפריה. אין מדובר רק בגידול דמוגרפי של הערים, אלא בהתרכזות של עוצמות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בממדים שלא הכרנו בעבר.