ישראל דמוגרפיה 2030-2010 בדרך למדינה דתית

ישראל דמוגרפיה 2030-2010 בדרך למדינה דתית

לקראת שנת 2030 ערביי ישראל מסיימים את עידן ריבוים הטבעי הגבוה (שהיה מן הגבוהים בעולם), אך אצל האוכלוסייה החרדית ובמידה רבה הדתית-לאומית היהודית נמשך הריבוי הטבעי הגבוה, ולכן ישראל הולכת ונעשית דתית. בתוך 20 שנה ופחות עלינו להתכונן למהפכה כלכלית-חברתית-צבאית-סביבתית שלכמוה לא הורגלנו מעולם.

אפשר להצביע על אסון ממשמש ובא ועל בריחה המונית של החילונים מישראל. אפשר להצביע על מודל הפוך – של התחזקות בלכידות הלאומית. אפשר גם להצביע על שורה של דרכים להביא את החברה הישראלית לשינוי במבנה הדמוגרפי המתפתח.