הדרוזים בין עדה לאום ומדינה

הדרוזים בין עדה לאום ומדינה

ספר זה אינו עוד מסמך שגרתי הדן באוכלוסייה הדרוזית בישראל אלא ספר החושף את מערכת היחסים המיוחדת והרגישה שבין בני העדה הדרוזית ובין מדינת ישראל והחברה הישראלית... הספר מעלה שורה ארוכה של בעיות ודילמות שלא נדונו עד כה בשיח הישראלי, אלא בלחישות בחדרי חדרים. בין היתר, הוא דן בשאלות שעוסקות

בגבולות ההשתלבות והנאמנות לנוכח מאפייני המדינה כיהודית ודמוקרטית ולאור העמדות המוצגות על ידם, וכן בשאלה אם ישראל אמורה להעניק לבני העדה תמורה בעבור שירותם בצה"ל... שיאו של הספר בהעלותו את הרעיון בדבר הקמת מדינה דרוזית, רעיון שלא עמד על סדר היום הציבורי בישראל מאז הוצג בשנת 1967 על ידי יגאל אלון, אחד המדינאים החשובים של ישראל, ונדחה בזמנו.