ההתנגדות לוועדות הקבלה

ההתנגדות לוועדות הקבלה

ניתוח יסודי של סוגיית המצפים בגליל המרכזי ומנגנון המיון ביישובים אלה מצריך ידע, הבנה ויכולת אנליטית מחקרית, החורגים בהרבה מהתחום הצר של המשפט; זאת סוגיה בין-תחומית מובהקת. למרבה הצער, משפטנים מסוימים התחילו להאמין כי הם אכן בעלי ידע והבנה חובקי עולם גם בתחומים שאין להם כל זיקה אליהם. יתרה מזו, ממרומי מגדלי הפאר

בתל אביב ומתוך תפנוקי קרנות מחקר ומכונים לדמוקרטיה ושלום, קשה – קשה מאוד – לראות נכוחה מה מתרחש בתחתית האולימפוס. ראייה שתומת-עין זו של מבקרי התיקון החקיקתי, בצירוף חוסר ידע או נאיביות, מובילה אותם למסקנות שהן חסרות כל אחיזה בקרקע המציאות. טוב עשו אפוא חברי הכנסת בהפעילם היגיון בריא, שפיות ונורמליות.