במלכודת הרדיקליות באקדמיה

במלכודת הרדיקליות באקדמיה

לשמאל הרדיקלי אני משייך קבוצה של אקדמאים ישראלים, באקדמיה ומחוצה לה, השואפים להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה" או ל"מדינה דו-לאומית" או "רב-לאומית" – מן הים ועד לקו הירוק או גם עד לירדן. קבוצת אנשים המאמינים כי יוכלו להתקיים במזרח התיכון ללא צבא חזק על כל המשתמע מכך. איומים דמוגרפיים אינם מבהילים אותם, כי אין להם כל משמעות בעולמם.

הם שואפים לחברה פלורליסטית מן הים עד לירדן. מכאן הדמיון ביניהם לימין הקיצוני, שגם הוא, מנימוקים אחרים, אומר "כולה שלי". לשם מימוש חזונם הם מוכנים לעשות כמעט הכול. יש להם אג'נדה אנטי ציונית ברורה, ובכלים שהאוניברסיטאות הישראליות נותנות בידיהם (משכורות, דמי שבתונים, קרן השתלמות, פרסום בכתבי עת ובעיקר בימות בתוככי הקמפוסים וגם מחוצה להם), הם כובשים יעדים צעד אחר צעד ומנגחים במדינת ישראל שוב ושוב. ידם בכול, בעוד דגל האוניברסיטה, משקלה ויוקרתה משמשים מנוף לעשייתם.