תבניות נופים תרבותיים

תבניות נופים תרבותיים

אוסף המאמרים עוסק בנוף התרבותי - תחום בו נפגשים ענפי דעת כגון גאוגרפיה תרבותית, תכנון סביבתי, אמנות וספרות, היסטוריה, חינוך וידיעת הארץ. אלה מחברים את העיון בהווה עם העיון בעבר ובעתיד של נוף הארץ. חלק מהמאמרים עוסקים בחקר הנוף התרבותי כיציר דמיונם של מהנדסים, מתכננים, חוזים, אדריכלים ויזמים. מאמרים אחרים מעמידים במרכזם את העיון בנושא שימור של נופים

מעשי ידי אדם ההולכים ונהרסים בכוח הפיתוח היישובי. עיונים נוספים עוסקים בפרשנות ייצוגים תרבותיים בהם משתקפים נופים כגון ספרות ושירה, ספרי לימוד בבתי ספר, צילומי נוף או חקוקים באבני זכרון. לצד מחקר נופים בעלי נוכחות מוחשית בנוף, ישנם המפנים את מבטם לעבר הנופים המדומיינים והפנטסטיים המהווים אף הם מרכיב בעיצוב הזהות התרבותית.